Ilmoittautuminen päänäyttelyyn

Suomen Hovawart ry:n verkkosivustolla käytetään suojattua HTTPS-tilaa. Suojaus ei kuitenkaan yletä sähköpostiin. Tämän lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostitse näyttelyn järjestäjälle, jolloin ne saattavat altistua tietoturvaloukkaukselle.

Jos et halua lähettää henkilötietoja tällä lomakkeella, voit ilmoittautua lähettämällä Suomen Kennelliiton ilmoittautumislomakkeen postitse os. Kaija Eerola, Alimaantie 210, 14200 Turenki.

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ  28.6.2021

Huom! Alaikärajan tulee täyttyä viimeistään näyttelypäivänä. 

Koira

Sukupuoli *

Huom! Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä, on ilmoittautumisen liitteeksi lähetettävä kopio rekisteritodistuksesta. 

Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä ja koira ilmoitetaan valioluokkaan, on ilmoittautumisen liitteenä oltava valionarvotodistus. Mikäli ulkomaisessa rekisterissä oleva koira ilmoitetaan käyttöluokkaan, on ilmoittautumisen liitteenä oltava käyttökoetodistus (WCC). 

Dokumentit lähetetään: kaija.eerola@elisanet.fi

Väri *

Kasvattaja

Omistaja

Kysymykset

Onko koira Suomen muotovalio *
Olen maksanut ilmoittautumismaksun Suomen Hovawart Ry tilille: FI36 8000 1970 1057 15, viite 211 0008. *

Näyttelyilmoittautumisen on oltava lähetetty ja ilmoittautumismaksun maksettu viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tämä ilmoittautuminen on sitova. Kennelliiton näyttelysääntöjen mukaan ilmoittautuminen näyttelyyn velvoittaa aina myös maksamaan ilmoittautumismaksun. 

Vakuutan, että koirani on rokotettu ja tunnistusmerkitty voimassa olevien määräysten mukaisesti.  Sitoudun noudattamaan Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita sekä erityisesti näyttelyja antidoping-sääntöjä niitä täydentävine ohjeineen.

Koiranäyttelysäännöt: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/koiranayttelysaannot

Vakuutan, että ilmoittamani koira on rokotettu ja tunnistusmerkitty voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Henkilötietojani käsitellään tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Koiran tulos, arvostelu, nimeni ja koti- paikkani voidaan tallentaa ja julkaista sekä luovuttaa Kennelliiton jäsenjärjestöille ja yhteistyökumppaneille.  

Lupa tietojen julkaisemiseen
Tervakoski 2021 ilmoittautumistiedot