Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO

Hovawartien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2020-2024


Siitoskoirien laatuvaatimukset

Kun jalostustoimikunta suunnittelee jalostusyhdistelmiä/käsittelee kasvattajien ehdottamia yhdistelmiä, otetaan huomioon yksilöiden terveys, luonne, käyttöominaisuudet, ulkomuoto, sukutaulu ja sen antamat tiedot sekä aiempien jälkeläisten sekä lähisukulaisten laatu.

Erityistä huomiota kiinnitetään jalostuskoiran terveystietoihin, sukutauluun, luonnetestilausuntoon ja mahdollisiin koe- ja näyttelytuloksiin.


Jalostukseen käytettävä yksilö 

Jalostukseen käytettävän hovawartin tulee olla luonteeltaan rotumääritelmän mukainen. Jalostussuosituksen ehtona on, että ennen toista pentuetta jalostuskoiran on oltava luonnetestattu. Kun aiotun jalostusyhdistelmän toinen koira on luonnetestaamaton, pitää toisen osapuolen pääsääntöisesti olla luonnetestattu.

Alle 75 pistettä luonnetestistä tai miinusarvosanan terävyydestä, hermorakenteesta tai luoksepäästävyydestä saanut koira voi saada jalostussuosituksen vain kerran (yksi pentue). Tulokset palveluskoirakokeista, erityisesti ylimmästä luokasta, katsotaan erityiseksi ansioksi.