Kasvatukseen ja jalostukseen liittyvät lomakkeet

  • pentuejasenilmoitus.pdf 154 KB
    Tällä lomakkeella kasvattaja voi luvan saatuaan liittää uudet pennunomistajat yhdistyksen jäseneksi vuoden ajaksi.

Pentuejäsenilmoitus:

Kasvattaja täyttää lomakkeen. Lomake ja maksukuitti maksetuista pentuejäsenmaksuista lähetetään  jäsensihteerille:

jasensihteeri@suomenhovawart.fi

tai

Virve Väisänen                                                                                                                                   Hiirakkotie 1 C 49                                                                                                                                    01200 Vantaa 

Kasvattajan tulee saada suostumus pentujen omistajilta siihen, että hän voi liittää heidät yhdistyksen jäseneksi ja luovuttaa pentujen omistajien yhteystiedot yhdistykselle. Pennun ostajalla on oikeus kieltää tietojensa luovutus.

Yhdistys käyttää tietoja yhdistysasioista tiedottamiseen. 

Pentuejäsenmaksu on 13 euroa / jäsen.

Pentuejäsenyys edellyttää, että uusi omistaja ei ole entuudestaan Suomen Hovawart ry:n jäsen. 

Kasvattaja maksaa uusien omistajien osalta jäsenmaksun Suomen Hovawart ry:n tilille Danske Bank FI36 8000 1970 1057 15. 

Maksussa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa 12 10006. 

Uusille jäsenille lähetetään kuluvana vuonna jo ilmestyneet lehdet, mikäli painosta on jäljellä. 

Jalostustiedustelulomake

Huolellisesti täytetty jalostustiedustelulomake lähetetään jalostustoimikunnalle: 

eerolat@elisanet.fi

Huomioithan, että jalostustiedustelu tulee lähettää hyvissä ajoin (n. 2 kk) ennen arvioitua juoksun alkamisajankohtaa.

Pentulistailmoitus

Täytetty pentulistailmoitus palautetaan pentuvälittäjälle onnistuneen astutuksen jälkeen.

Yhdistelmä / pentue lisätään pentulistalle vain kasvattajan ilmoituksesta.

Pentuilmoitus pidetään pentulistalla syntymää seuraavan kahden kuukauden ajan (eli jos pennut syntyvät huhtikuun puolessa välissä, ne ovat vielä touko- ja kesäkuun listoilla). 

Jos pentue halutaan pitää listalla pidempään, siitä on ilmoitettava erikseen.

Lähetä ilmoitus: pentulista@suomenhovawart.fi