IHF - International Hovawart Federation

IHF eli Kansainvälinen Hovawart-liitto (International Hovawart Federation) on koiramaailmassa ainutlaatuinen rodulle omistautunut järjestö: kaikilla jäsenmailla on yhteiset tavoitteet rodun jalostuksen suhteen. Liittoon kuuluu 15 rotujärjestöä eri puolilta maailmaa. IHF-maiden rotujärjestöt pyrkivät säilyttämään hovawartin FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) rotumääritelmän mukaisena niin terveyden, luonteen, ulkomuodon kuin käyttöominaisuuksienkin osalta. 

IHF mm. ylläpitää yli 90 000 koiran terveys- ja taustatiedot sisältävää tietokantaa, jota käytetään apuna rodun vahvistamisen ja parantamisen kannalta ihanteellisten jalostusyhdistelmien löytämiseksi. Jäsenmaiden jalostustoimikunnilla on tämä tietokanta käytössään. Eri maiden IHF-vastaavat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan rodun tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. IHF myöntää epävirallisen IHF-valion arvon koiralle, joka on saavuttanut kolme IHF-sertifikaattia jäljempänä kuvatuin ehdoin. IHF järjestää vuosittain myös erikoisjäljen (FH) ja tottelevaisuuden (TOKO) IHF-maailmanmestaruuskilpailun. Jäsenmaat päättävät itse kriteereistä, joilla osallistujat näihin kilpailuihin valitaan.IHF-valio 

IHF myöntää epävirallisen IHF-valion tittelin (IHF Champion) koiralle, joka on saanut kolme IHF-sertifikaattia. Jokaisen IHF-jäsenmaan tulee jakaa ko. sertifikaatti vuosittain kahdessa eri näyttelyssä. Jäsenmaat päättävät itse missä näyttelyissä IHF-sertit jaetaan. Suomessa nämä näyttelyt ovat yleensä hovawartien erikoisnäyttely ja kansainvälinen Voittajanäyttely. 

Ensimmäisen ja viimeisen IHF-sertin myöntämispäivien välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja sertit tulee olla vähintään kahdelta eri tuomarilta (rodun erikoistuomari). IHF-valion arvon saadakseen koiralla tulee olla lonkkakuvauslausunto A tai B ja laatuarvostelussa vähintään EH. Käyttötulosvaatimuksia IHF-valion arvon myöntämiseen ei ole. IHF-sertiin ovat oikeutettuja kaikissa muissa paitsi pentu-, juniori- ja nuortenluokassa kilpailevat koirat. IHF-serti jaetaan rotunsa parhaalle urokselle tai nartulle, joka täyttää edellä mainitut kriteerit. Koiran omistajan tulee olla IHF-liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsen. IHF-valion arvo voidaan myöntää koiralle vain yhden kerran. 

Jos koirasi on saanut edellä mainituin ehdoin kolme IHF-sertifikaattia, lähetä vihreät sertifikaattikortit sekä kopio koiran lonkkakuvauslausunnosta ja rekisteritodistuksesta osoitteeseen: 

Brigitte Eckert 
Norderfeldweg 4 
D - 24994 Medelby 
Germany 

Liitä mukaan omistajan osoite ja toimita myös valokuva koirasta sähköpostitse os. eckert-medelby@t-online.de.

IHF nettisivut