Hallitus tiedottaa

Vuosi 2024

Hallituksen  järjestäystymiskokous 20.1.2024

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
 5. Valitaan muut toimihenkilöt
 6. Yleiset toimintamallit
 7. Taloudellinen tilanne ja tilinkäyttöoikeudet
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Seuraavan kokouksen ajankohta
 10. Kokouksen päättäminen

_________________________

Vuosi 2023

Hallituksen  järjestäystymiskokous 11.1.2023.

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Esityslistan hyväksyminen
 4. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
 5. Valitaan muut toimihenkilöt
 6. Yleiset toimintamallit
 7. Taloudellinen tilanne ja tilinkäyttöoikeudet
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Seuraavan kokouksen ajankohta
 10. Kokouksen päättäminen

_________________________

Jäsenyys

Julkaistu 05.04.2019 13:55

1/2019 lehden painoon oli mennyt jäsenmaksun 2019 maksaneiden osoitelista ja valitettavasti osa jäsenistöstä jäi ilman lehteä. Yhdistys pahoittelee. Asia tullaan korjaamaan ja lehti lähettämään, koska jäsenoikeus maksamattomillakin oli vielä voimassa.

Muistutuksena, jäsenmaksun eräpäivä oli 31.1.2019. Asiasta on tiedotettu lehdessä 4/2018, Facebookin epävirallisessa ryhmässä ja virallisella sivulla sekä kotisivuilla.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole kahden (2) kuukauden kuluessa erääntymispäivästä maksanut jäsenmaksuaan. Hallitus voi hyväksyä hänet uudelleen jäseneksi; tällöin hänen on maksettava säännöissä määrätyt jäsen- ja kirjaamismaksut. Hallituksen seuraava kokous on huhtikuun lopussa, jolloin tullaan käsittelemään maksamattomien jäsenten tilanne.  

Jäsenmaksun maksutiedot löytyvät lehdestä 4/2018 tai yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta https://shw.yhdistysavain.fi/liity-jaseneksi/. 

Lisätietoja:  puheenjohtaja@suomenhovawart.fi

Vanhat rekisteröintiehdot voimassa tämän vuoden

Julkaistu 05.02.2019 12:07

Kennelliitto on jatkanut vuodella hovawarttien PEVISA-ehtoja ja Jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO). Vuoden 2019 loppuun asti noudatetaan samoja rekisterimääräyksiä kuin viime vuonna ja alun perin vuosille 2014-18 päätettyä JTO:ta. PEVISA-ehdoista tehtiin päätös viime vuonna yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja uusi JTO käsitellään ja hyväksytään tämän vuoden kevätkokouksessa.