Hovawartien pk-rinki vuonna 2019

18.3.2019

  • PK-ringin tavoitteena on nostaa hovawartien tottelevaisuuden tasoa ja saada pidemmällä aikavälillä rodulle näkyvyyttä PK SM -kilpailuissa, sekä lisätä tottelevaisuuskoulutuksen osaamista. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa 3-luokassa kilpailevien koirien määrää. 
  • Rinkiin valitaan koirakot vuodeksi kerrallaan ja koirakko voi hakea rinkiin uudestaan seuraavalle vuodelle. Suomen Hovawart ry:n hallitus tekee koirakkovalinnat pk-vastaavan esityksen pohjalta 
  • Rinkiin valitut koirakot määrittävät yhdessä koulutustarpeen vuodeksi kerrallaan, ringin vetäjän ja pk-vastaavan kanssa. 
  • Rinki keskittyy pk-tottelevaisuuteen. 
  • Koulutus pitää sisällään 7 koulutuspäivää liittyen pk-tottelevaisuuteen. Lisäksi koirakon etenemistä silmällä pitäen jokaiselle suunnitellaan henkilökohtainen koulutuskaari. 
  • Koirakot maksavat koulutuksen kustannukset itse. 
  • Koirakko sitoutuu osallistumaan ringin koulutuksiin. 

Hakeminen rinkiin 

Rinkiin valitaan 8 koirakkoa ja 2 varakoirakkoa. Hakijan on oltava Suomen Hovawart ry:n jäsen. Rinkiin haetaan yhteistyökykyisiä ja tavoitteellisia koirakoita, jotka tähtäävät vähintään 3-luokan pk -kokeisiin. Ringin jäsenten tulee olla valmiita panostamaan sekä oman, että muiden menestyksen hyväksi. 

Vähimmäisvaatimuksena tulee BH-koe olla suoritettuna. Valinnat tehdään saavutettujen pk-tulosten perusteella. Kahden koiran ollessa tasan on nuorempi etusijalla. 

Laita vapaamuotoinen hakemuksesi koulutusvastaava@suomenhovawart.fi 7.4.2019 mennessä. 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, sen saavuttamat tulokset sekä koiran ikä. Kerro hakemuksessa myös miksi haet PK-rinkiin ja mitkä ovat tavoitteesi. Kerro myös lajisi, jota harrastat sekä motivaatiosi osallistua ja harjoitella pk-ringin tilaisuuksissa. 

Voit kertoa myös koiraharrastustaustastasi, sekä siitä miten olet valmis panostamaan lajiin tavoitteidesi saavuttamiseksi. 

Rinkiläisille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 14.4.2019. Rinki aloittaa toimintansa välittömästi tämän jälkeen, ensimmäinen koulutuspäivä pyritään järjestämään huhtikuussa 2019.