Kokouskutsu

18.11.2020

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Sunnuntai 13.12.2020 klo 11


Osoite: Kennelliiton koulutustila, 
Niittyrinne 2 A 02770 Espoo

Ensin pidetään sääntömääräinen vuosikokous, jonka jälkeen syyskokous. Kokouskutsut alla.

Hallitus päätti 13.5.2020 kokouksessa siirtää kevätkokouksen syyskokouksen yhteyteen pidettäväksi.

HUOM.

Kokoukseen pyydämme ennakkoilmoittautumisen Covid-19 tilanteen vuoksi 06.12.2020 mennessä.
Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@suomenhovawart.fi

Kokouksessa valitaan henkilöt hallituskaudelle 2021–2023.
Erovuorossa puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä: Piia Kuula, Pauliina Peltola, Kaija Eerola ja Simo Kainulainen. 
Lisäksi eroilmoituksen on jättänyt Sonja Ilander, tilalle etsitään henkilöä vuodelle 2021.

Alla lyhyt tiivistelmä hallituksen erovuoroisten tehtävistä:
Tekstiä lainattu Kennelliiton sivuilta: https://www.kennelliitto.fi/liity-jaseneksi/jasenyhdistyksille/koiraharrastusyhdistyksen-luottamus-ja-toimihenkilot

Puheenjohtaja:

 • Pitää yhdistyksen ja hallituksen langat käsissään, eli johtaa hallituksen työskentelyä, sekä valvoo tehtyjen päätösten toteutumista.
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle, sekä johtaa puhetta niin hallituksen, kuin yhdistyksen kokouksissa
 • Seuraa talouden toteutumista ja toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana
 • Edustaa yhdistystä kaikissa tilanteissa ja tapahtumissa

Rahastonhoitaja:

 • hoitaa yhdistyksen laskujen maksatuksen ja maksujen laskutuksen
 • hoitaa kirjanpidon
 • laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi
 • kerää pohjatiedot hallitukselle talousarvion laatimista varten
 • raportoi hallitukselle sovitulla tavalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
 • hoitaa muut hallituksen määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät

Sihteeri:

 • toimii yhdistyksen sihteerinä ja laatii pöytäkirjat kokouksista
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon
 • laatii yhdistysten kokousten kokouskutsut
 • huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta
 • hoitaa yhdistyksen arkiston

Jos olet kiinnostunut yhdistystoiminnasta ja haluat lisätietoa, ole rohkeasti yhteydessä:

Puheenjohtaja: Piia Kuula puheenjohtaja@suomenhovawart.fi
Sihteeri: Pauliina Peltola  sihteeri@suomenhovawart.fi                                                                              
Rahastonhoitaja: Simo Kainulainen rahastonhoitaja@suomenhovawart.fi

Kokouksen esityslista,  sekä muut tarkemmat tiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa.

Kokouskutsu

Suomen Hovawart ry:n sääntömääräinen vuosikokous  2020

Paikka: Kennelliiton koulutustila, Niittyrinne 2 A 02770 Espoo

Aika: Sunnuntaina 13.12.2020 klo 11

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Muut asiat
 8. Ilmoitusasiat
 9. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu

Suomen Hovawart ry syyskokous 2020


Paikka: Kennelliiton koulutustila, Niittyrinne 2 A 02770 Espoo

Aika: Sunnuntaina 13.12.2020 klo 12

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021 (suluissa v. 2020): - varsinainen jäsen 32 € (32 €), - perhejäsen 13 € (13 €) , - ainaisjäsen 310 € (310 €), - kannattajajäsen 20 € (20 €)
 7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
 8. Valitaan puheenjohtaja vuosiksi 2021 - 2023
 9. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten (3 jäsentä) tilalle vuosiksi 2021–2023  - erovuorossa Simo Kainulainen, Pauliina Peltola, Kaija Eerola. Eroilmoituksen jättänyt Sonja Ilander, tilalle henkilö vuosiksi 2021
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 11. Kokouksen päättäminen

Suomen Hovawart ry säännöt


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, joko julkaistava yhdistyksen kotisivuilla, jäsentiedotteessa tai toimitettava sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1. mennessä, jos kyse on vuosikokousasiasta, tai 15.9. mennessä, jos kyse on syyskokousasiasta. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Kokouksissa saavat äänestää yhdistyksen kuusitoista (16) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Pyydettäessa on henkilön esitettävä tosite suoritetuista jäsenmaksusta.


TERVETULOA!