Suomen valioarvosäännöt muuttuneet

20.1.2020

Tästä vuodesta alkaen saa hovawartin Suomen muotovalioksi aikaisempaa helpommin. Noin kymmenelleä muullakin palveluskoiraoikeudet omaavalla rodulla on samanlainen koepalkintovaatimus tai ei koepalkintovaatimusta lainkaan. Muutos saattaa nostaa koekäyntien määrää.

Mikä muuttui?

Kun aiemmin tarvittiin koulutustunnus 2-luokassa palvelus- tai pelastuskoira (IPOR) kokeesta. Nyt rotukohtainen koepalkintovaatimus Suomen muotovalion arvon (FI MVA) saavuttamikseksi on koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeen alimmasta luokasta (ei käyttäytymiskoe eikä esikoe) (Valt. 23.11.19).

Lisäksi koira voi tulla Suomen muotovalioksi myös seuraavilla Ruotsissa tai Norjassa saaduilla palveluskoiratuloksilla: ”GK lkl, uppfl. hkl” tai ”tjänstehundcert”, ”gk bruksprov- kvalifikation vid draghundsprov”, ”gk vallhundsprov vid lokalprov”. Muut hyväksyttävät koetulokset: IPO -koe tai SchH -koe.


SUOMEN VALIONARVOSÄÄNNÖT

KAIKKIA ROTUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

Voimassa alkaen 1.1.2020

Muotovalion arvo (FI MVA) Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset. Muutos astuu voimaan 1.6.2011. (Valt. 29.5.11) Valionarvosääntöön liittyvät koetulosvaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia.

Suomalaisen omistamalta / hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset rodunomaisista kokeista FI MVA -arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi. (Valt. 24.11.07).

Valionarvosäännöt kokonaisuudessaan Kennelliiton sivuilla.

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/valionarvosaannot-2020


Voit ladata valionarvohakemuken linkistä:

https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/valionarvohakemus