PK-rinki 2020

19.1.2020

Palveluskoiralajeja harrastavien koirakoiden haku Suomen Hovawart ry:n PK-rinkiin vuodelle 2020

PK-rinki

-          Ringin tavoitteena on nostaa hovawarttien tottelevaisuuden tasoa ja saada pidemmällä aikavälillä rodulle näkyvyyttä PK SM-kilpailuissa, sekä lisätä tottelevaisuuskoulutuksen osaamista. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa 3-luokassa kilpailevien koirien määrää.

-          Rinkiin valitaan koirakot vuodeksi kerrallaan ja koirakko voi hakea rinkiin uudestaan seuraavalle vuodelle.  Suomen Hovawart ry:n hallitus tekee koirakkovalinnat pk-vastaavan esityksen pohjalta

-          Rinkiin valitut koirakot määrittävät yhdessä koulutustarpeen vuodeksi kerrallaan, ringin vetäjän ja pk-vastaavan kanssa.

-          Rinki keskittyy pk-tottelevaisuuteen.

-          Koulutus pitää sisällään 7 koulutuspäivää liittyen pk-tottelevaisuuteen. Lisäksi koirakon etenemistä silmällä pitäen jokaiselle suunnitellaan henkilökohtainen koulutuskaari.

-          Koirakot maksavat koulutuksen kustannukset itse.

-          Koirakko sitoutuu osallistumaan ringin koulutuksiin.

Hakeminen rinkiin

Rinkiin valitaan 8 koirakkoa ja 2 varakoirakkoa. Hakijan on oltava Suomen Hovawart ry:n jäsen. Rinkiin haetaan yhteistyökykyisiä ja tavoitteellisia koirakoita, jotka tähtäävät vähintään 3-luokan pk -kokeisiin. Ringin jäsenten tulee olla valmiita panostamaan sekä oman, että muiden menestyksen hyväksi.

Vähimmäisvaatimuksena tulee BH-koe olla suoritettuna. Valinnat tehdään saavutettujen pk-tulosten perusteella. Kahden koiran ollessa tasan on nuorempi etusijalla.

Laita vapaamuotoinen hakemuksesi koulutusvastaava@suomenhovawart.fi 29.02.2020 mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, sen saavuttamat tulokset sekä koiran ikä. Kerro hakemuksessa myös miksi haet PK-rinkiin ja mitkä ovat tavoitteesi. Kerro myös lajisi, jota harrastat sekä motivaatiosi osallistua ja harjoitella pk-ringin tilaisuuksissa.

Voit kertoa myös koiraharrastustaustastasi, sekä siitä miten olet valmis panostamaan lajiin tavoitteidesi saavuttamiseksi.


Rinkiläisille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 15.3.2020. Rinki aloittaa toimintansa  tämän jälkeen, ensimmäinen koulutuspäivä pyritään järjestämään maalis-huhtikuussa 2020.