Yhdistyksen syyskokous Hämeenlinnassa 5.12.2021

19.11.2021

Kokouskutsu


Suomen Hovawart ry syyskokous 5.12.2021

 • 5.12.2021, kello 14.00
 • Etelä-Hämeen kennelpiirin kokoustila, Parolantie 13, 13130 Hämeenlinna

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 6. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022 (suluissa v. 2021): - varsinainen jäsen 32 € (32 €), - perhejäsen 13 € (13 €) , - ainaisjäsen 320 € (320 €), - kannattajajäsen 20 € (20 €)
 7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
 8. Valitaan puheenjohtaja vuosiksi 2022–2023 (Piia Kuula on ilmoittanut jättävänsä puheenjohtajan tehtävät 31.12.2021)
 9. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022–2024 (erovuorossa 3 jäsentä: Essi Nurminen, Janina Holmberg ja Tapio Eerola)
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, tarkastusvuosi 2021
 11. IFH-mestaruuskokeen sääntömuutos
 12. Rallytoko-mestaruuskokeen sääntömuutos
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Suomen Hovawart Ry:n säännöt

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, joko julkaistava yhdistyksen kotisivuilla, jäsentiedotteessa tai toimitettava sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle 15.1. mennessä, jos kyse on vuosikokousasiasta, tai 15.9. mennessä, jos kyse on syyskokousasiasta. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi (1) ääni. Kokouksissa saavat äänestää yhdistyksen kuusitoista (16) vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa suorittaneet jäsenet. Pyydettäessa on henkilön esitettävä tosite suoritetuista jäsenmaksusta.